Europese Commissie vernietigt Belgische deals met multinationals

Door 15/01/2016november 30th, 2017Geen categorie

De Europese Commissie oordeelde dat de befaamde “excess profit rulings” die werden afgesloten tussen de Belgische fiscale Administratie en een aantal multinationals moeten worden vernietigd. Ingevolge deze rulings konden multinationals een gedeelte van de winst in België vrijstellen van belasting. De Europese Commissie oordeelt nu echter dat deze rulings verboden staatssteun uitmaken. De Belgische regering is nu aan zet om die  verboden staatssteun (ongeveer 700 miljoen EUR) terug te eisen.

België heeft een beperkt aantal multinationals substantiële belastingvoordelen gegeven die een inbreuk vormen op de EU-regels inzake staatssteun. Dit verstoort de concurrentie ten nadele van kleinere concurrenten die niet op gelijke voet kunnen concurreren“, aldus Europese Commissaris voor Mededinging Margarethe Vestager.

De Europese Commissie tikte eerder al Luxemburg (rulings met Fiat) en Nederland (Starbucks) op de vingers voor gelijkaardige afspraken. De Belgische situatie onderscheidt zich hiervan wel doordat het Belgische belastingregime zelf wordt geviseerd. België moet de verboden staatssteun nu terugeisen van elk bedrijf dat er een beroep op heeft gedaan.

De geviseerde praktijk die overigens wettelijk is vastgelegd, is gangbaar sinds 2004. Dit om beslissingscentra van internationale ondernemingen zich in België te  doen vestigen. Via een voorafgaande ruling bij de fiscale Administratie kon een deel van de winst worden uitgesloten van de vennootschapsbelasting. Enkel het resterend saldo werd dan belast aan 33,99 %.

De uitspraak van de Europese Commissie kan aanleiding geven tot aanzienlijke imagoschade voor ons land. Met name de rechtszekerheid wordt voor de betreffende ondernemingen compleet geschonden. Bovendien dient de regering nu op zoek te gaan naar structurele maatregelen om multinationals in België te houden daar de gemaakte rulings het minder gunstig Belgisch belastingklimaat dienden te compenseren.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten heeft een jarenlange ervaring opgebouwd in het kader van dergelijke rulings.  Maak gebruk van gerichte en efficiënte bijstand voor de voorbereiding van dossiers tegen eventuele acties tot terugvordering van de Belgische Staat.  Benut onze expertise! Wij zorgen ervoor dat u de juiste procedure volgt.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.