Effect van coronavirus op fiscale controles: veelgestelde vragen beantwoord

Door 13/04/2020Geen categorie
Fiscale controle covid-19

In deze uitzonderlijke tijd staan veel bedrijven noodgedwongen op non-actief. Aan de horizon dreigt een economisch slagveld. De overheid werkt steunmaatregelen uit, onder andere op fiscaal vlak. Maar ook fiscale controles en visitaties blijven plaatsvinden en fiscale procedures lopen gewoon door. Ik beantwoord voor u de meest gestelde vragen.     

  • Vinden er vandaag nog fiscale visitaties plaats?

Ja, de fiscale Administratie benadrukt dat de belastingplichtigen de opgelegde regels inzake Covid-19 strikt moeten naleven. Ook tijdens een fiscale (huis)visitatie geldt dat u social distancing moet respecteren.

  • Is het niet verlenen van toegang uit angst op besmetting een geldig argument?

Neen, Covid-19 is geen argument dat rechtvaardigt dat u de fiscus toegang ontzegt tot lokalen waar economische activiteit plaatsvindt.

  • Zijn fiscale hoven en rechtbanken vandaag nog actief?

Ja, fiscale hoven en rechtbanken functioneren ongehinderd. Zittingen vinden plaats in normale omstandigheden of via video conference. Het coronavirus rechtvaardigt het laattijdig indienen van stukken niet.

  • Kan een fiscale visitatie plaatsvinden tijdens de tijdelijke sluiting van de onderneming?

Neen, er dient economische activiteit plaats te vinden om een fiscale visitatie te verantwoorden. Vraagt de fiscus toegang tot bedrijfsgebouwen gedurende de (tijdelijke) sluiting van uw onderneming dan mag u zich hiertegen verzetten. Win zo snel mogelijk juridisch advies in.

  • Moet ik tijdens het telewerken vrezen voor een fiscale visitatie op mijn thuisadres?

Wanneer u bedrijfsactiviteiten verder zet via telewerk, loopt u een groter risico dat een fiscale visitatie in uw privéwoning plaatsvindt. Dat betekent niet dat u de fiscus automatisch toegang moet verlenen tot alle delen van uw woning.

Heeft u verder nog vragen over de impact van het coronavirus op fiscale controles? Neem rechtstreeks contact op voor persoonlijk advies.