Een tak23-levensverzekeringscontract gekoppeld aan een geïndividualiseerd fonds, iets voor u?

Door 10/11/2016november 30th, 2017Geen categorie

Interesten en dividenden die door natuurlijke personen worden ontvangen, zullen binnenkort aan 30% roerende voorheffing worden belast. Eén van de interessantste opties voor natuurlijke personen is het gebruik maken van een tak23-levensverzekeringscontract gekoppeld aan een geïndividualiseerd fonds (“fonds dédiés“).

Als de wettelijke voorwaarden zijn voldaan, zijn levensverzekeringsproducten vrijgesteld van roerende voorheffing. Het voordeel van de techniek van een tak23-levensverzekeringscontract gekoppeld aan een geïndividualiseerd fonds, is dat het product volledig naar de wensen van de verzekeringnemer kan worden opgemaakt. Zo kan er een specifiek investeringsprofiel worden opgemaakt, kan er worden vastgelegd hoe en door wie (bijvoorbeeld door de familiebankier) het fonds dient te worden beheerd en dergelijke meer.

De rulingcommissie besliste dit jaar in twee rulings dat dergelijke levensverzekeringsovereenkomsten gekoppeld aan geïndividualiseerde fondsen zonder rendementsgarantie, in principe geen fiscaal misbruik uitmaken. De rulingcommissie wierp wel meteen enkele cumulatieve voorwaarden op.

Indien er aan deze voorwaarden is voldaan, ontvangt de verzekeringnemer de roerende inkomsten belastingvrij. Bovendien wordt naast de roerende voorheffing meteen ook de kaaimantaks ontlopen. Ook de taks op beursverrichtingen zal niet verschuldigd zijn.

De taks op verzekeringsverrichtingen van 2 % op het bedrag van de aan de verzekeringsmaatschappij betaalde premie blijft wel verschuldigd. Een tak23-levensverzekeringscontract gekoppeld aan een geïndividualiseerd fonds biedt dus ontegensprekelijk fiscale optimalisatiemogelijkheden. Maar ook in deze is professionele fiscaal-juridische bijstand noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat de verrichting als fiscaal misbruik wordt aanzien (met alle gevolgen vandien).

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten met al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.