De Turteltaks vernietigd. Leve de bevoegdheidverdelende regels inzake belastingen!

Door 23/06/2017november 10th, 2017Geen categorie

Fiscale Advocaten Lauwers & Seutin ijveren al jaren voor correcte bevoegdheidverdelende regels inzake belastingen tussen het federale niveau en het regionale niveau. 

Wij herinneren graag aan het arrest van het Gondwettelijk Hof van enkele jaren geleden inzake regularisaties.

Het Grondwettelijk Hof heeft in een recent arrest dd. 22 juni 2017 opnieuw benadrukt dat de bevoegdheidverdelende regels essentieel zijn voor een rechtstaat. 

Een grondige juridische analyse alvorens verder maatregelen te nemen, dringt zich op. 

Contacteer in dit verband Thierry Lauwers, die tevens docent is lokale en regionale belastingen aan HoGent.