De fiscale Administratie richt zijn pijlen op de managementvennootschap

Door 05/04/2016november 10th, 2017Geen categorie

De techniek van de managementvennootschap is welbekend. De fiscale Administratie keert zich nu tegen de vergoedingen aan managementvennootschappen voor bestuurs- of managementprestaties die opvallend hoger zijn dan de bezoldiging die deze managementvennootschappen zelf betalen aan hun zaakvoerders die de prestaties fysiek leveren. De fiscale Administratie is in dergelijke gevallen van oordeel dat het surplus niet aftrekbaar is.

In dergelijke gevallen deelt de fiscale Administratie de managementovereenkomst tussen de managementvennootschap en de exploitatievennootschap op als volgt. Enerzijds de rechtstreekse managementovereenkomst tussen de exploitatievennootschap en de zaakvoerders die de managementprestaties verrichten, dit ten belope van het bedrag dat de managementvennootschap betaalt aan haar zaakvoerders. Anderzijds wordt het surplus geherkwalificeerd als een gift van de exploitatievennootschap aan de managementvennootschap, welke niet aftrekbaar is.

Deze redenering werd recentelijk tweemaal aanvaard in de rechtspraak maar is desalniettemin betwistbaar. De fiscale Administratie gaat er zomaar van uit dat er sprake is van belastingontwijking omdat de beweegreden een fiscale optimalisatie op groepsniveau zou betreffen, daar er geen economische verantwoording voorhanden is. Maar de relevante vraag is hier wat de managementprestaties werkelijk waard zijn in het economisch verkeer. Dus als ze zouden zijn geleverd door een onafhankelijke derde. De bezoldiging van de zaakvoerders van de managementvennootschap staat hier volledig los van. Deze economische benadering mag niet uit het oog worden verloren, wat de fiscale Administratie wel lijkt te doen. Het spreekt voor zich dat de economische benadering van geval tot geval verschillend zal zijn.

Professionele opvolging en bijstand zijn dan ook cruciaal.  Aarzel niet ons te contacteren teneinde proactief uw dossier te kunnen benaderen.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.