COVID-19: Fiscale gevolgen van thuiswerk door expats

Door 01/06/2020Geen categorie
Grenswerknemers corona

De coronacrisis zorgt ervoor dat Belgische werknemers, die voorheen (dagelijks) in het buitenland werkten, nu moeten overschakelen op thuiswerk in eigen land. Dit thuiswerk heeft echter ook fiscale implicaties.

Door de diverse dubbelbelastingverdragen, die België met andere staten heeft afgesloten, worden werknemers en zelfstandigen in de regel steeds belast in het land waar zij fysiek hun werkzaamheden uitoefenen. Dat kan dus een andere staat zijn dan hun woonstaat.

Nu België relatief hoge tarieven in de personenbelasting kent, heeft voormelde regeling tot gevolg dat het inkomen van Belgen met een beroepsactiviteit in het buiteland veeleer aan een gunstiger buitenlands belastingregime wordt onderworpen.

De (tijdelijke) fysieke aanwezigheid in België tijdens de werkzaamheden als gevolg van de coronacrisis, leidt in België tot belastbaarheid van het inkomen dat op deze arbeidsprestaties betrekking heeft. De coronacrisis straft deze categorie van personen dus op fiscaal vlak!

Om hieraan tegemoet te komen hebben de Belgische en de Franse fiscus een overeenkomst afgesloten. Werknemers die normaalgezien aan de slag zouden zijn in een buitenlandse werkstaat, maar door de corona-maatregelen worden gedwongen tot thuiswerk in hun woonstaat, mogen doen alsof zij in de buitenland hebben gewerkt voor de toepassing van de belasting.

Let op: dit keuzestelsel geldt enkel voor werknemers, niet zelfstandigen, die wonen en werken in Frankrijk en België en dit vanaf 14 maart 2020 tot en met (voorlopig) 30 juni 2020.

Indien u zich als grenswerknemer in deze situatie bevindt, staan wij u graag bij om uw inkomsten ook in deze uitzonderlijke tijden fiscaal te optimaliseren.