Btw-vrijstellingsregeling kleine ondernemingen omzetdrempel (eindelijk) naar 25.000 EUR?

Door 11/12/2015november 10th, 2017Geen categorie

Zoals reeds in een vorig nieuwsbericht werd aangegeven, zal vanaf 1 januari 2016 het beperkt omzetcijfer voor de toepassing van de vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen opgetrokken worden van 15.000 EUR naar 25.000 EUR. De uitbreiding van de vrijstelling geldt ook voor verenigingen.

De onderneming van wie het in 2015 gerealiseerd omzetcijfer 25.000 euro niet overschrijdt en die vanaf 1 januari 2016 wenst te genieten van de vrijstellingsregeling van belasting kan, indien zij aan alle toepassingsvoorwaarden voldoet, opteren voor deze regeling aan de hand van de bijgevoegde verklaring van overgang die tegen uiterlijk 15 december 2015 moet worden teruggestuurd naar het bevoegd btw-controlekantoor.

De vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen wordt beoogd in artikel 56bis van het Btw-Wetboek. Het koninklijk besluit nr. 19 van 29 juni 2014 met betrekking tot de vrijstellingsregeling van Btw in het voordeel van kleine ondernemingen legt de toepassingsmodaliteiten ervan vast.

Het wetsontwerp werd recentelijk goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer, maar de wet zelf is nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad. Bovendien moet ook de Europese Raad nog machtiging geven. In afwachting daarvan heeft de FOD Financiën op haar website de FAQ over de vrijstellingsregeling wel al aangepast.

Het Grondwettelijk Hof diende zich bij arrest van 19 november 2015 uit te spreken over de vraag of de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen inzake Btw geen schending van het gelijkheidsbeginsel uitmaakt. Zo voerde een Btw-plichtige aan dat de vrijstellingsregeling een onderscheid invoert tussen personen die soortgelijke prestaties verrichten, waarvan sommige wel, andere niet de Btw-vrijstelling kunnen genieten. Op die manier zou er onredelijke concurrentie binnen eenzelfde beroepscategorie worden gecreëerd. Het Grondwettelijk Hof oordeelde echter dat er geen schending van het gelijkheidsbeginsel voor handen is.

Alles lijkt er dan ook op te wijzen dat de omzetdrempel voor de vrijstellingsregeling inzake Btw nu eindelijk zal kunnen worden verhoogd naar 25.000 EUR.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.