BTW-vrijstelling kleine ondernemingen verruimd naar 25.000 EUR.

Door 21/09/2015november 22nd, 2017Geen categorie

Kleine ondernemingen met een gerealiseerde jaaromzet van maximaal 15.000 EUR kunnen genieten van een bijzondere vrijstellingsregeling inzake BTW. Deze vrijstellingsregeling wordt automatisch toegepast indien het omzetplafond niet wordt overschreden. Hiervan kan worden afgeweken indien de BTW-diensten tijdig worden bericht dat er wordt verkozen om onder de gewone BTW-regeling te blijven.

De bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen houdt in dat de bedoelde kleine ondernemingen vrijgesteld worden van alle BTW-verplichtingen. Op die manier kan ook een administratieve rompslomp worden vermeden. De ondernemingen onder de bijzondere vrijstellingsregeling kunnen evenwel niet meer genieten van het recht op aftrek van de betaalde voorbelasting.

Uit het wetsontwerp ingediend bij de Kamer volgt dat de federale regering het omzetplafond wil optrekken naar 25.000 EUR tegen begin volgend jaar. Hiervoor is een Europese machtiging vereist. België verkreeg in 2013 al een dergelijke (tijdelijke) machtiging maar maakte hiervan slechts gebruik om het plafond tot 15.000 EUR op te trekken. Er kan dan ook worden verwacht dat Europa opnieuw zal instemmen met het Belgisch verzoek.

Kortom, het ziet er naar uit dat de bijzondere vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen volgend jaar automatisch zal worden toegepast voor ondernemingen met een gerealiseerde jaaromzet van maximaal 25.000 EUR.

LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten volgen de ontwikkelingen op de voet en blijven ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.