BTW voor advocaten

Door 09/08/2013november 22nd, 2017Geen categorie

Vanaf 1 januari 2014 zijn ook de advocaten onderworpen aan een BTW-tarief van 21 procent.

Dit impliceert concreet dat de ereloonstaten vanaf 2014 zullen verhogen met 21 procent. De Orde van Vlaamse Balies (OVB), die pleit voor een brede toegang tot justitie, is steeds gekant geweest tegen de invoering van de BTW.

Ook vele advocaten zelf zijn er geen voorstander van gelet op de zware bijkomende administratieve last.

Om de advocaat te helpen bij deze overgang naar de BTW, heeft de OVB een aantal specialisten, waaronder Mter. Thierry Lauwers gevraagd om, aan de hand van vragen, de werking van het btw-systeem te verduidelijken.

De Frequently Asked Questions (FAQ) handelen over de facturatie, de btw-aangifte, btw op provisies, erelonen en succesfees, de maatstaf van heffing, de aftrek en btw, auto’s, historische aftrek, gemengde en gedeeltelijke belastingplicht en samenwerkingsverbanden.

Aan de hand van deze vragen wordt de advocaat op praktische wijze ingelicht over zijn toekomstige verplichtingen.

De FAQ zijn terug te vinden op het privaat luik, dat enkel toegankelijk is voor advocaten, van de website van de Orde van Vlaamse Balies:

http://privaat.advocaat.be/Documenten/OVB/FAQ%20BTW_Deel%201_2013%2007%2012_DEF.pdf

http://privaat.advocaat.be/Documenten/OVB/FAQ%20BTW_Deel%202_2013%2008%2006_DEF.pdf

http://privaat.advocaat.be/Documenten/OVB/FAQ%20BTW_Deel%203_2013%2008%2013_DEF1.pdf

Mter. Thierry Lauwers verleende zijn medewerking aan het opstellen van deze FAQ.

Voor specifiek juridisch en fiscaal advies staan wij steeds te uwer beschikking.