BTW hervorming in vastgoedsector

Door 09/08/2017november 10th, 2017Geen categorie

De federale regeling heeft een aanzienlijke besparing voor projectontwikkelaars en bouwpromotoren opgenomen in het zomerakkoord. Deze zullen de btw die ze betalen op een nieuw bedrijfspand of een verbouwing ervan volledig kunnen aftrekken.

Voor huurovereenkomsten die vanaf 1 januari 2018 in werking treden, mogen de vastgoedpromotoren en -verhuurders 21 procent BTW heffen op de huur. Dit is een fundamentele wijziging.  Voorwaarde is wel dat het pand wordt verhuurd aan een ondernemer of aan een beoefenaar van een vrij beroep die het gebouw hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt.

In het geval de maandelijkse huurprijs 1.000 EUR bedraagt, dan zal de verhuurder vanaf 1 januari 2018 21 procent of 210 EUR aan de huurder kunnen aanrekenen. Die 210 EUR mag de verhuurder dan in aftrek brengen van het bedrag dat hij aan de aannemer heeft betaald. Zo kan de verhuurder de BTW voor de oprichting van het gebouw op termijn volledig recupereren.

Het doel van deze maatregel is vooral een administratieve vereenvoudiging. We kijken alvast uit naar de definitieve teksten.

Contacteer LAUWERS & SEUTIN Fiscale Advocaten met al uw vragen en/of opmerkingen hieromtrent.