Bom onder Belgisch voetbal: wat riskeren verdachten van witwassen?

Door 11/01/2019 Geen categorie

Op 10 oktober 2018 zijn in België, Frankrijk, Luxemburg, Cyprus, Montenegro, Servië en Macedonië, huiszoekingen gebeurd in het kader van een gerechtelijk onderzoek naar witwassen in het Belgisch voetbal. Mogelijke sancties voor verdachten, zowel strafrechtelijk als administratief,  zijn niet mild.

De eerste strafrechtelijke sanctie is de boete. Een natuurlijke persoon kan een boete krijgen van 26 euro tot 100.000 euro (te verhogen met de opdeciemen). Een rechtspersoon kan een boete krijgen van 500 euro tot 200.000 euro (te verhogen met de opdeciemen).

Daarnaast is het mogelijk dat de strafrechter de ontbinding van de rechtspersoon uitspreekt, wanneer de rechtspersoon opzettelijk is opgericht om strafrechtelijke werkzaamheden te verrichten of wanneer de rechtspersoon opzettelijk van zijn doel is afgewend om dergelijke werkzaamheden te verrichten.

De natuurlijke persoon daarentegen kan worden veroordeeld tot een hoofdgevangenisstraf van 15 dagen tot 5 jaar. Bijkomend kan een beroepsverbod worden opgelegd gedurende een periode van 3 tot 10 jaar om persoonlijk, of via een tussenpersoon, de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder uit te oefenen in een vennootschap.

Tot slot kan een persoon ook administratieve sancties krijgen. Zo kan een belastingverhoging of administratieve boete worden opgelegd. Deze belastingverhoging is een percentage van de verschuldigde belasting op het niet-aangegeven inkomensgedeelte. Dit percentage varieert tussen 10 en 200 %.