Belasting op tweede verblijven in De Haan: schending gelijkheidsbeginsel

Door 20/06/2019 Geen categorie
Tweede verblij De Haan

Het Hof van Beroep te Gent sprak zich onlangs uit over het belastingreglement op tweede verblijven van de gemeente De Haan.

Het belastingreglement in kwestie bepaalde dat het tarief van de belasting op tweede verblijven differentieel wordt vastgesteld per jaar en per tweede verblijf, volgens de zone waarin het tweede verblijf wordt gerangschikt. De tarieven varieerden van 420 EUR tot 650 EUR (voor gebouwen behorende tot een kadastraal perceel dat paalt aan de zeedijk).

De gemeente De Haan haalde als verweer tijdens de gerechtelijke procedure aan dat het verschil in tarifering onder meer te rechtvaardigen valt omdat rekening wordt gehouden met de ligging van de tweede verblijven en op die manier rekening wordt gehouden met de verschillende toeristische bedrijvigheid en met de vaststelling dat kadastrale percelen palend aan de zeedijk economisch gunstiger gelegen zijn. Ook zouden de investeringen die de gemeente doet voornamelijk gelegen zijn in een zone waar veel tweede verblijven zijn gesitueerd.

Het Hof oordeelde evenwel dat deze verantwoording nergens blijkt uit het belastingreglement zelf en dat het reglement zodoende het gelijkheidsbeginsel schendt, waardoor het buiten toepassing moet worden verklaard en de kwestieuze aanslag integraal moet worden ontheven.

Heeft u vragen over de fiscaliteit van uw tweede verblijf? Neem dan contact op met Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten.