Belasting betalen op Ethereum en andere cryptomunten

Cryptocurrencies zoals de bekende bitcoin zijn niet uit de actualiteit weg te branden met spectaculaire prijsstijgingen- en dalingen. Maar moet u ook belasting betalen op deze virtuele munten als u winst wil verzilveren?

In het Belgisch fiscaal recht zijn er drie mogelijke fiscale regimes. De gerealiseerde meerwaarden kunnen in de personenbelasting aan deze tarieven onderhevig zijn:

  • Vrijgesteld: als de transactie valt binnen het “normale beheer van privévermogen”.
  • Belastbaar als diverse inkomsten (33%): als de verrichtingen volgens de fiscus niet meer binnen het “normale beheer van privévermogen” vallen. Denk bijvoorbeeld aan transacties met een speculatief karakter, zoals het snel en veelvuldig inspelen op prijsfluctuaties.
  • Belastbaar als beroepsinkomsten: voor professionele traders wordt het als dusdanig belast.

In de praktijk bevinden zich grijze zones tussen deze tarieven. Wanneer wordt u door de fiscus aanzien als een goede huisvader? Wat is speculatie? Hoe werd de aankoop gefinancierd? Etc.

Het zijn kwesties die een case by case analyse vragen. Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten beantwoordt al uw vragen en/of opmerkingen.

Thierry Lauwers – Advocaat en Vennoot.
Oprichter, docent diverse opleidingen, advocaat Balie Gent en Brussel

STEL UW VRAAG