Artikel in De Tijd: Taks op tweede verblijven ligt opnieuw onder vuur

Door 22/10/2015november 10th, 2017Geen categorie

In De Tijd van 22 oktober 2015 wordt Meester Thierry Lauwers geciteerd naar aanleiding van een zeer recent arrest van het hof van beroep te Gent.

In het gemeentereglement van Zedelgem staat dat iemand die wegens verhuis naar een rusthuis of een home al meer dan een jaar niet meer gedomicilieerd is in de woning een vrijstelling kan vragen voor de tweedeverblijventaks, terwijl de betrokken belastingplichtige dat niet kan doen. Het hof oordeelde dat dat onderscheid in strijd is met het gelijkheidsbeginsel en dat de betrokkene de tweedeverblijventaks betaald in 2012 terugbetaald moet krijgen. Het hof oordeelde dat dat onderscheid in strijd is met het gelijkheidsbeginsel.

De ongelijke behandeling ontstaat doordat bepaalde eigenaars die de woning niet als hoofdverblijfplaats gebruiken een vrijstelling van de taks kunnen vragen terwijl anderen dat niet kunnen.

Zie eveneens: http://netto.tijd.be/vastgoed/Opnieuw_arrest_dat_taks_tweede_verblijven_onder_vuur_neemt.9689581-1625.art.