Update: extra zes maanden voor het UBO-register

Door 14/02/2019 Geen categorie
UBO FAQ

De initiële deadline om informatie met betrekking tot de uiteindelijke begunstigden (UBO’s) van vennootschappen, verenigingen, stichtingen en trusts over te maken aan het Belgische UBO-register was 30 november 2018. Deze deadline is vervolgens uitgesteld naar 31 maart 2019.

Nu is er opnieuw uitstel verleend tot 30 september 2019 (dus zes maanden extra). Dit uitstel geeft de betreffende entiteiten bijgevolg meer tijd om aan hun verplichtingen te voldoen.

Het valt ook te verwachten dat tijdens dit extra uitstel de bestaande onduidelijkheden inzake het UBO-register verder zullen worden uitgeklaard.

Wilt u weten wat de specifieke gevolgen van de nieuwe wetgeving zijn voor uw situatie? Neem dan contact op met Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten.

Lees hier onder ons eerder nieuwsbericht van 10 oktober 2018:

Het UBO-register – ook gekend als het ‘rijkenregister’ – treedt weldra in werking. Welke stappen moet u onmiddellijk nemen?

In het kader van de Europese antiwitwaswetgeving zijn alle lidstaten voortaan verplicht een register bij te houden dat gegevens bevat over de begunstigden van vennootschappen, (internationale) vzw’s, stichtingen, trusts of vergelijkbare juridische entiteiten. Dit register moet zorgen voor transparantie in de strijd tegen witwassen en terrorisme. Tegelijk bemoeilijkt deze wetgeving het anoniem aanhouden van middelen, wat de fiscus extra slagkracht geeft om uw vermogen accuraat te bepalen.

Het register verplicht onderworpen entiteiten gegevens bij te houden over hun uiteindelijke begunstigden (UBO’s, ultimate beneficial owners). Bevoegde autoriteiten kunnen het register raadplegen, maar het is in bepaalde gevallen ook publiek toegankelijk.

Hoewel het UBO-register vanaf 31 oktober 2018 in werking treedt, hebben bestuurders van vennootschappen en entiteiten nog tot 31 maart 2019 de tijd voor een eerste registratie. Wie nalaat deze informatie mee te delen, riskeert een strafrechtelijke administratieve boete van €50.000.