Aftrekbeperking BTW voor logies, spijzen en dranken onopgemerkt afgeschaft!

Door 15/04/2015 november 22nd, 2017 Geen categorie

De beslissing van de fiscale Administratie van 13 maart 2015 betreffende cateringkosten bij publicitaire evenementen kan verdere gevolgen hebben voor de aftrekbeperking voor kosten van logies, spijzen en dranken in het algemeen.

Voor de aftrekbeperking voor BTW op kosten van logies, spijzen en dranken geldt dat de aard of het doel van de goederen en diensten waarvoor het recht op aftrek is uitgesloten, genoegzaam bepaald moet zijn.

De fiscale Administratie erkent nu dat cateringkosten in het kader van evenementen in aanmerking komen voor BTW-aftrek, steunend op het doel dat met die kosten wordt nagestreefd.

Uit de beslissing van de fiscale Administratie volgt dat er voor de aftrekbeperking niet dient te worden gekeken naar de aard van de kosten, maar wel naar het doel van de kosten in hoofde van de ontvanger.

Op die manier kan ook de aftrekbeperking voor kosten van logies, spijzen en dranken heel restrictief worden geïnterpreteerd. Hieruit volgt onder meer dat lunches van handelsvertegenwoordigers of lunches met potentiële, nieuwe klanten wel aftrekbaar zijn.

Het Advocatenkantoor Lauwers & Seutin blijft ter beschikking voor alle vragen en/of opmerkingen hieromtrent.