Advocaat-schuldbemiddelaars en bewindvoerders: let op met BTW-aftrek!

Door 30/09/2019Geen categorie
Advocaat-schuldbemiddelaars en bewindvoerders: let op met BTW-aftrek!

Een recent arrest van het hof van beroep te Gent bevestigt dat handelingen, die u als advocaat verricht in de hoedanigheid van schuldbemiddelaar of bewindvoerder, overeenkomen met diensten “die nauw samenhangen met maatschappelijk werk” zoals verricht door “een organisatie die door de bevoegde overheid als instelling van sociale aard wordt erkend”. Deze diensten zijn vrijgesteld van BTW, wat ook implicaties heeft voor uw BTW-aftrek.

Verwijzend naar rechtspraak van het Europees Hof van Justitie en het Grondwettelijk Hof, oordeelt het hof van beroep dat een advocaat, optredend als schuldbemiddelaar of bewindvoerder en handelend overeenkomstig de toepasselijke artikelen van het Gerechtelijk Wetboek, dient te worden beschouwd als een organisatie die door de bevoegde overheid als instelling van sociale aard wordt erkend. Dit begrip mag immers niet al te eng worden uitgelegd.

Met “diensten die nauw samenhangen met maatschappelijk werk” worden in de sociale sector verrichte diensten van algemeen belang bedoeld, aan onder meer economisch en psychologisch hulpbehoevenden, die recht hebben op de diensten in kwestie en die gebaseerd zijn op sociale cohesie. De diensten die een advocaat verricht als schuldbemiddelaar of bewindvoerder kunnen als dusdanig worden beschouwd, aldus het hof.

De aanwezigheid van een winstoogmerk verhindert niet dat de dienstverrichter wordt beschouwd als een organisatie die als instelling van sociale aard wordt erkend.

Een advocaat die eveneens optreedt als schuldbemiddelaar of bewindvoerder, wordt voor BTW doeleinden dus beschouwd als een “gemengde belastingplichtige die zowel uitgaande handelingen verricht die onderworpen zijn aan BTW als die vrijgesteld zijn van BTW”.

Concreet heeft dit tot gevolg dat uw recht op BTW-aftrek op uw inkomende handelingen overeenkomstig artikel 46, §1 WBTW wordt beperkt naar verhouding van de breuk tussen het bedrag van de uitgaande handelingen onderworpen aan BTW in de teller (algemene advocatendiensten) en het totaalbedrag van de uitgaande handelingen in de noemer.

Met andere woorden: hoe hoger uw inkomsten uit uw van BTW vrijgestelde activiteiten als schuldbemiddelaar of bewindvoerder, hoe lager uw recht op aftrek van input-BTW!

Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten staat u graag bij om uw activiteiten fiscaal zo optimaal mogelijk te organiseren.