Fiscale experten, inhoudelijk en toekomstgericht.

Lauwers & Seutin is een fiscaal advocatenkantoor aanwezig in elk van de drie gewesten.

BELASTINGBESPARING OF TERUGGAVE

Belastingbesparing of een teruggave van belastingen is het resultaat van onze tussenkomst.

ACTIEF IN DE 3 GEWESTEN

Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten is als enige fiscaal nichekantoor actief in de drie gewesten.

VOORKOM PROBLEMEN MET DE FISCUS

Ontdek hier de meest voorkomende fiscale discussies voor bedrijven én particulieren.

Gegeerd investeringsvehikel

Bitcoins, Blockchain en Cryptocurrency technologieën

LEES MEER
Fiscale visitatie

Wat als de fiscus bij u op bezoek komt?

Ken uw rechten
Interview in “De Vrije Markt” op Eén

Thierry Lauwers over de Belgische effectentaks

Bent u een accountant, bedrijfrevisor, belastingconsulent, boekhouder of fiscalist?

Bent u een CEO, CFO of ondernemer?

Bent u een particulier?

Roerende voorheffing
13/07/2018

Terugvordering roerende voorheffing binnen een termijn van vijf jaar

Belastingplichtigen die ten onrechte te veel roerende voorheffing hebben afgedragen aan de Schatkist beschikken overeenkomstig artikel 368 WIB over een…
Procedure
29/06/2018

Nieuwe circulaire omtrent ontheffing per kohier en rechtzetting administratieve beslissing

De fiscale Administratie heeft een circulaire gepubliceerd over de nieuwe rechtszettingsprocedure die werd ingevoerd door de wet van 15 april…
ErfbelastingSchenkingen
20/06/2018

Raad van State vernietigt standpunt Vlabel inzake gesplitste inschrijving van effecten en gesplitste aankoop

De Raad van State heeft in een arrest van 12 juni 2018 het standpunt van Vlabel nr. 15004 inzake “Gesplitste…

Schrijf u in op de nieuwsbrief

De Lauwers Academy is een reeks boeiende lezingen door de specialisten van Lauwers & Seutin.
Lees meer.

Fiscale implicaties van het nieuwe erfrecht
Donderdag 13 september 2018
Gent
Vruchtgebruik: zijn er nog fiscale vruchten?
Donderdag 11 oktober 2018
Gent
De belasting op digitale economie?
Donderdag 8 november 2018
Gent
Antimisbruikbepaling omzetting naar Belgisch recht
Donderdag 20 december 2018
Gent