Nieuws

Hof van Justitie veroordeelt belastingheffing op bruto-basis!

Het Hof van Justitie sprak zich recentelijk uit over de bronheffingen op interesten die binnen de EU worden betaald. In de bewuste zaak oordeelde het Hof dat de Portugese bronheffing op interesten betaald aan buitenlandse banken strijdig is met het EU-recht omdat deze bronheffing wordt berekend op het brutobedrag van de interesten, en de nationale
Lees meer

Vacature fiscaal advocaat met meerdere jaren ervaring

  Lauwers & Seutin Fiscale Advocaten zijn op zoek naar – een medewerker advocaat (M/V) met meerdere jaren ervaring in het fiscaal recht. Het kantoor biedt toekomstperspectieven en heeft verschillende voordelen waarmee u zult kunnen kennismaken. Geïnteresseerden kunnen een CV versturen naar het onderstaand e-mail adres. De vertrouwelijke verwerking van de kandidaturen wordt vanzelfsprekend verzekerd. Voor meer info:
Lees meer

Nieuw Jaarboek fiscale rechtspraak 2015

U heeft meer fiscale rechten dan u denkt. Dat blijkt uit het zojuist verschenen Jaarboek Fiscale Rechtspraak 2015. Fiscaal advocaat Thierry Lauwers geeft hierin een handig en praktisch overzicht van uitspraken die voor de fiscale praktijk van belang zijn en die hun relevantie naar de toekomst toe zullen bewijzen. Dit boek is een must voor
Lees meer

Fiscale rechtspraktijk

Meer dan 45 jaar ervaring als advocaten, gespecialiseerd in het fiscaal recht.

De perfecte aanvulling voor iedereen die op de één of andere manier, zoals op persoonlijk als op professioneel vlak, met de fiscaliteit in aanraking komt.

Lees meer

Persoonlijke en gerichte aanpak

De praktijk behelst zowel adviesverlening als bijstand inzake gerechtelijke procedures in de drie gewesten van België.
Wij zijn een onafhankelijk kantoor dat beroep kan doen op een uitgebreid netwerk van correspondenten.
Het zal een genoegen zijn u op onze kantoren te mogen verwelkomen.

Lees meer