Nieuws

Toepassing verlaagd tarief bijzondere aanslag geheime commissielonen tot vijf jaar terug!

Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde recentelijk dat de nieuwe wettelijke regeling inzake de bijzondere aanslag geheime commissielonen als een ‘nieuw feit’ wordt gekwalificeerd dat een ontheffing van ambtswege rechtvaardigt. Deze uitspraak biedt de belastingplichtige ook voor het verleden de mogelijkheid om het nieuwe tarief van 103 % toegepast te zien in plaats van
Lees meer

Belastingverhoging inzake erfbelasting blijft behouden, ook als zou blijken dat er niets wordt geërfd!

De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet in de mogelijkheid van ambtshalve ontheffing indien er na de aangifte van nalatenschap nieuwe feiten plaatsvinden waardoor er minder erfbelasting verschuldigd is. Als de aangifte van nalatenschap niet binnen de aangiftetermijn werd ingediend, is er een belastingverhoging verschuldigd. De belastingverhoging is een percentage van de te betalen erfbelasting. De Vlaamse
Lees meer

Provinciale en gemeentelijke opcentiemen hertekend vanaf 2018

In het Vlaamse Regeerakkoord 2014-2019 werd beslist dat provincies niet langer bevoegd zullen zijn om opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing. Het Vlaams Gewest zou de onroerende voorheffing dan weer op regionaal niveau verhogen. Dit ter financiering van de overgedragen bevoegdheden. De Vlaamse regering werkte hierover recentelijk een nieuw ontwerpdecreet uit. Het tarief van
Lees meer