Nieuws

Bitcoins, blockchain en cryptocurrency technologies.

Bitcoins, blockchain en cryptocurrency technologies zijn heden een hot (fiscaal) item. Enkele weken geleden nog in het nieuws en sindsdien een gegeerd investeringsvehikel.  Ofwel heeft u er in uw bezit ofwel vraagt u zich af of u er zou aanschaffen. De fiscale gevolgen van de aanschaf, bezit en doorverkoop zijn van doorslaggevend belang.  Lauwers & Seutin Fiscale
Lees meer

Rechtspraak roept fiscaal visitatierecht halt toe.

De fiscale Administratie verdedigt reeds jaren dat zij zonder veel moeite via een machtiging van de politierechter ook toegang kan verkrijgen tot privé woningen. Het Hof van Beroep te Gent stelt in een recent arrest dat die machtiging de juiste motivering moet bevatten. De politierechter mag die machtiging slechts geven als er concrete aanwijzingen of elementen
Lees meer

De Turteltaks (Vlaamse energietaks) vernietigd. Leve de bevoegdheidverdelende regels inzake belastingen!

Fiscale Advocaten Lauwers & Seutin ijveren al jaren voor correcte bevoegdheidverdelende regels inzake belastingen tussen het federale niveau en het regionale niveau.  Wij herinneren graag aan het arrest van het Gondwettelijk Hof van enkele jaren geleden inzake regularisaties. Het Grondwettelijk Hof heeft in een recent arrest dd. 22 juni 2017 opnieuw benadrukt dat de bevoegdheidverdelende
Lees meer