Nieuws

Inbreng van een onroerend goed in de huwelijksgemeenschap gevolgd door een schenkingen van beide echtgenoten aan de kinderen, wanneer fiscaal misbruik?

Omwille van de progressieve tarieven inzake de schenkbelasting voor onroerende goederen is het fiscaal interessanter om met twee te schenken. Op deze manier worden de laagste tarieven tweemaal doorlopen. Deze constructie staat zowel op de federale als op de Vlaamse zwarte lijst. Beide administraties gaan er dus van uit dat deze constructie fiscaal misbruik uitmaakt.
Lees meer

Fiscale regularisatie à la carte niet mogelijk

Vanaf 1 augustus 2016 werd een nieuwe en tevens permanente fiscale regularisatieronde in het leven geroepen. In een vorig nieuwsbericht werden de krachtlijnen van deze procedure belicht. Teneinde bepaalde onduidelijkheden de wereld uit te helpen, publiceerde de federale overheidsdienst dienst FAQ op zijn website. De FAQ geeft onder mee uitsluitsel omtrent de vraag hoe een
Lees meer

Voorafgaande kennisgeving niet vereist inzake BTW voor onderzoeksdaden bij vermoedens belastingontduiking. Geen schending gelijkheidsbeginsel volgens Grondwettelijk Hof. Gevaarlijke evolutie!

In het Wetboek van de inkomstenbelastingen bestaat een onderzoekstermijn van drie jaar zodat een belastingplichtige in beginsel na het verstrijken van die termijn niet meer aan een fiscaal onderzoek kan worden onderworpen, behoudens in geval van een verlenging van die termijn wegens vermoedens van belastingontduiking. Een geplande onderzoeksverrichting door de fiscale Administratie tijdens de aanvullende
Lees meer