Nieuws

Wanneer is een VZW onderworpen aan vennootschapsbelasting?

Het Hof van Beroep te Antwerpen diende zicht recentelijk uit te spreken over de vraag of een VZW die jaarlijks een aanzienlijk festival organiseert, onderworpen is aan de vennootschapsbelasting, dan wel aan de rechtspersonenbelasting. De belastingplichtige houdt voor dat de organisatie van het jaarlijkse festival een noodzakelijk collorarium is van de onbaatzuchtige hoofdactiviteit van de
Lees meer

Vernieuwing gunstregeling inzake overdracht familiebedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De drie gewesten voorzien in een eigen gunstregeling inzake schenkings- en successierechten als de schenkingen en overdrachten bij overlijden betrekking hebben op familiebedrijven. Vanaf 1 januari 2017 geldt er een vernieuwde gunstregeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Wat meteen opvalt is dat de vernieuwde Brusselse regeling in grote mate is afgestemd op de Vlaamse regeling.
Lees meer

Inbreng van een onroerend goed in de huwelijksgemeenschap gevolgd door een schenkingen van beide echtgenoten aan de kinderen, wanneer fiscaal misbruik?

Omwille van de progressieve tarieven inzake de schenkbelasting voor onroerende goederen is het fiscaal interessanter om met twee te schenken. Op deze manier worden de laagste tarieven tweemaal doorlopen. Deze constructie staat zowel op de federale als op de Vlaamse zwarte lijst. Beide administraties gaan er dus van uit dat deze constructie fiscaal misbruik uitmaakt.
Lees meer