Nieuws

Rechtspraak roept fiscaal visitatierecht een halt toe.

De fiscale Administratie verdedigt reeds jaren dat zij zonder veel moeite via een machtiging van de politierechter ook toegang kan verkrijgen tot privé woningen. Het Hof van Beroep te Gent stelt in een recent arrest dat die machtiging de juiste motivering moet bevatten. De politierechter mag die machtiging slechts geven als er concrete aanwijzingen of elementen
Lees meer

De Turteltaks (Vlaamse energietaks) vernietigd. Leve de bevoegdheidverdelende regels inzake belastingen!

Fiscale Advocaten Lauwers & Seutin ijveren al jaren voor correcte bevoegdheidverdelende regels inzake belastingen tussen het federale niveau en het regionale niveau.  Wij herinneren graag aan het arrest van het Gondwettelijk Hof van enkele jaren geleden inzake regularisaties. Het Grondwettelijk Hof heeft in een recent arrest dd. 22 juni 2017 opnieuw benadrukt dat de bevoegdheidverdelende
Lees meer

Positieve rechtspraak inzake aftrek beroepskosten

Het staat een vennootschap vrij te kiezen op welke manier zij haar zaakvoerder bezoldigt. Niets verhindert een vennootschap van kosten te dragen die toelaten op een adequate manier de zaakvoerders te vergoeden voor hun werkelijke prestaties bij wijze van een voordeel in natura. We denken hierbij aan het ter beschikking stellen van appartement of een
Lees meer