Nieuws

Fiscaal voordelig geld uit uw vennootschap halen wordt moeilijker

In ons vorig nieuwsbericht haalden we reeds de voornaamste wijzigingen aan die de hervorming van de vennootschapsbelasting teweeg zou moeten brengen. Eén van de punten was hierbij dat “Kapitaalverminderingen pro rata zullen moeten worden aangerekend op het gestort kapitaal en de geïncorporeerde reserves”, wat betekent dit nu concreet? Deze bepaling maakt komaf met de mogelijkheid
Lees meer

Vrijstelling RV op eerste schijf dividenden van 627 EUR

Vanaf aanslagjaar 2018 zal op grond van het regeringsakkoord met betrekking tot de wijzigingen in de spaar- en beleggingsfiscaliteit, de eerste schijf van dividenden van 627 EUR, recht geven op een vrijstelling van roerende voorheffing (30 %) in de personenbelasting. Voor de private investeerder komt dit neer op een belastingvoordeel van 188, 10 EUR. Deze
Lees meer

Hervorming van de vennootschapsbelasting staat voor de deur

Het is eindelijk zover, met het begrotingsakkoord van 26 juli heeft de regering de knoop doorgehakt om vanaf 2018 een grondige hervorming van de vennootschapsbelasting uit te voeren. Deze hervorming zal tot stand worden gebracht in 2 stappen. Een eerste reeks nieuwe maatregelen zal reeds vanaf 2018 in werking treden, de tweede fase zal in
Lees meer