Nieuws

Hof van Cassatie maakt inkomsten Franse SCI (société civile immobilière) toch belastbaar in België

Een Franse société civile immobilière («SCI») maakt het natuurlijke personen mogelijk om op een efficiënte wijze vastgoed aan te houden of te verwerven. Zo is een SCI is in Frankrijk, voor de toepassing van het Franse vennootschapsrecht, bekleed met rechtspersoonlijkheid die te onderscheiden is van deze van haar aandeelhouders. Het voordeel hiervan is dat er
Lees meer

Toepassing verlaagd tarief bijzondere aanslag geheime commissielonen tot vijf jaar terug!

Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde recentelijk dat de nieuwe wettelijke regeling inzake de bijzondere aanslag geheime commissielonen als een ‘nieuw feit’ wordt gekwalificeerd dat een ontheffing van ambtswege rechtvaardigt. Deze uitspraak biedt de belastingplichtige ook voor het verleden de mogelijkheid om het nieuwe tarief van 103 % toegepast te zien in plaats van
Lees meer

Belastingverhoging inzake erfbelasting blijft behouden, ook als zou blijken dat er niets wordt geërfd!

De Vlaamse Codex Fiscaliteit voorziet in de mogelijkheid van ambtshalve ontheffing indien er na de aangifte van nalatenschap nieuwe feiten plaatsvinden waardoor er minder erfbelasting verschuldigd is. Als de aangifte van nalatenschap niet binnen de aangiftetermijn werd ingediend, is er een belastingverhoging verschuldigd. De belastingverhoging is een percentage van de te betalen erfbelasting. De Vlaamse
Lees meer