Nieuws

Neemt Vlabel uw burgerlijke maatschap onder schot?

Het oprichten van een burgerlijke maatschap gecombineerd met een schenking is een alom gekende en geprezen techniek inzake successieplanning. Deze planningstechniek combineert het controlebehoud met fiscale voordelen. De fiscale Administratie aanvaardt doorgaans deze planningstechniek, inclusief de gunstige fiscale gevolgen voor de belastingplichtige. Maar in een recente, individuele ruling sprak de Vlaamse belastingdienst zich hier (verrassend) negatief
Lees meer

Stortingen op zichtrekening zijn niet ipso facto te verantwoorden indiciën van welstand.

De raming op basis van tekenen en indiciën betreft een wettelijk vermoeden krachtens hetwelk een hogere graad van gegoedheid, behoudens tegenbewijs, wordt vermoed voort te komen uit niet-aangegeven belastbare inkomsten. Vervolgens dient de belastingplichtige aan te tonen dat de hogere graad van gegoedheid voortkomt uit niet-belastbare inkomsten of inkomsten uit vroegere aanslagjaren. Het Hof van
Lees meer

Verhoging belastbare basis van 17 tot 40 % als de werkgever de brandstofkosten voor zijn rekening neemt!

Het is een courante praktijk dat er aan de bedrijfsleiders of werknemers een wagen met tankkaart ter beschikking wordt gesteld. Fiscaal gezien wordt de tankkaart geacht inbegrepen te zijn in het voordeel van het gebruik van de wagen. Het mede ter beschikking stellen van een tankkaart geeft dus geen aanleiding tot een hogere belasting. Als
Lees meer