Nieuws

Onzekere, prestatiegebonden vergoedingen buiten werkingssfeer BTW?

Het Europees Hof van Justitie diende zicht recentelijk uit te spreken over de volgende, folkloristische zaak met verregaande gevolgen. Een Tsjechische dame exploiteert een renpaardenstal om haar eigen paarden en de paarden van derden voor te bereiden op wedrenwedstrijden. De vraag stelt zich of het verkregen prijzengeld moet worden beschouwd als de vergoeding van een
Lees meer

Ontwerp programmawet goedgekeurd door de Kamer: tarief roerende voorheffing wordt 30%

Het ontwerp van programmawet werd recentelijk goedgekeurd door de Kamer. Zoals verwacht, wordt het tarief van de roerende voorheffing op interesten en dividenden opgetrokken tot 30% met ingang van 1 januari 2017.  In huidig nieuwsbericht wordt er stilgestaan bij de implicaties van deze maatregel. Ingevolge de verhoging van de roerende voorheffing op dividenden, stijgt de
Lees meer

Voortaan keuze om exittaks onmiddellijk dan wel gespreid te betalen

De Belgische wetgeving omtrent de exittaks wordt met de wet van 1 december 2016 in overeenstemming gebracht met de Europese rechtspraak. Ingevolge deze wetsaanpassing kan de belastingplichtige kiezen om de exittaks onmiddellijk dan wel gespreid te betalen. De exittaks is enerzijds verschuldigd bij het verplaatsen van de maatschappelijke zetel, de voornaamste inrichting of de zetel
Lees meer