Nieuws

Onttrekking van onroerend goed uit de vennootschap – Opgelet voor de registratierechten!

Vennoten of aandeelhouders willen een onroerend goed om diverse redenen uit hun vennootschap halen.  Het kan zowel gaan om strategische redenen als om familiale redenen of fiscale redenen. Er zijn verschillende constructies mogelijk om dit te realiseren.  In elk geval dient aandacht te worden besteed aan de fiscale gevolgen van de verschillende opties.  Huidig bericht
Lees meer

Fiscale huisvisitatie

Maakt u zich zorgen omtrent een inval van de fiscale Administratie in uw kantoor of uw woning?  Heeft u nachtmerries gehad naar aanleiding van de TV-serie over “de fiscus”?  Teneinde alles in zijn juiste wetgevende context te kunnen plaatsen, kunnen we u begeleiden met al uw vragen omtrent een fiscale huisvisitatie.  U beschikt wel degelijk
Lees meer

Het fiscaal regime van aandelenopties toegekend aan zaakvoerders van managementvennootschappen

Het fiscaal regime van aandelenopties toegekend door een werkgever heeft reeds aanleiding gegeven tot heel wat ophef. De wet betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen stipuleert dat het belastbaar voordeel ingevolge de toekenning van niet-beursgenoteerde opties forfaitair bepaald wordt op een percentage van de waarde van het onderliggende aandeel
Lees meer